ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย มีแต่ควย

234346z3jiz8o87o3vo1kj

 

 

 

Comments

comments